Veebipõhised õppematerjalid

  • Aine: eesti keel ja kirjandus
  • Kool: TLG
  • Õpetaja: Tiiu Neeme
  • mai 2010
  • Õpilugu: Sahver sisaldab veebipõhiseid õppematerjale 2., 3., ja 4. kooliastmele eesti keele ja kirjanduse tundideks ja õpilastele iseseisvaks harjutamiseks.
  • Teemad
2. kooliastme teemad : käänamine, sõnaliigid, liitega sõnad, filmikunsti algusaastad
3. kooliastme teemad: sõnaliigid, pöördsõna vormistik, võõrsõnad, õigekiri
4. kooliastme teemad: renessansikirjandus, impressionism kui kunstivool,
Ch. Baudelaire sümbolismi esindajana, interpunktsioon

  • Vormid
Testid enesekontrolliga
Esitlused
Töölehed