lik- ja likkus-liide. Kirjuta lünka k või kk.

Lünkade täitmise harjutus

Täida ära kõik lüngad, siis kliki "Kontrolli" oma vastuste kontrollimiseks. Kui vastamine valmistab raskusi, võid kasutada vihjet: kliki "Vihje" nuppu vastuse ühe tähe kuvamiseks. Vihje kasutamisega kaotad Sa punkte!
Heatahtliusest ei aidanud, heatahtliud vaatajad, heatahtlie vaatajate aplaus, naised nõudsid võrdõigusliust, võrdõigusliusele pandi alus, õigusliust küljest lähtudes, julgustas kartlie külalisi, kartliudele külalistele pakuti istet, need on reetliud sõnad, kardame reetliust, reetliuse tõttu, kirjaliudes töödes on vaja tähelepaneliust, kirjalie tööde hinded, väljend sellest kirjaliust tööst,tähelepaneliude silmadega, tähelepaneliult õpetajalt, seltskondliud mängud, alustati seltskondlie mänge, pahatahtliust temas küll pole, suhtus minusse erilise nõudliusega, ka nõudliusel on piirid, ühiskondlie suhete algus, võistkondliudes mängudes, tundis piinliust, piinliud momendid, piinliude momentide pärast, teda tunti mõistliu inimesena, järeldas mõistliust käitumisest, ootas mõistliust.