Liitega sõnade õigekiri. Täida lüngad õigesti.

Lünkade täitmise harjutus

Täida ära kõik lüngad, siis kliki "Kontrolli" oma vastuste kontrollimiseks. Kui vastamine valmistab raskusi, võid kasutada vihjet: kliki "Vihje" nuppu vastuse ühe tähe kuvamiseks. Pea meeles, et vihje kasutamisega kaotad Sa punkte!
Õnneliudele inimestele, kõik ootavad sõbraliust, pealilased kogunesid, välku lõi ja õuselt müristas, Eesti on suverääe riik, teenindas asjaliult, asjalie müaid askeldas, postisorteera tembeldas marke, moosad pintsakud, sulgkaaaste võistlus, heatahtliuse tõttu, kojad püksid, vetti ei jätkunud, rohkesti tallilasi, hosed mured, siie paikond, hubases õhkonnas, itaaased teevad häid kingi, õnneliele võitjatele, rappusime künkliudel teedel mitu tundi, lugemiu testis oli mitu lünka, vastastiune mõistmine, istusid vastastiu.