Lisandi komad. Millise lause kirjavahemärgid on õiged?