Käänded. Määra lünga ees oleva sõna kääne! Ära kasuta lühendeid.

Öösel oli sadanud lund ( ). Puud, teed, maja katused ( ) - kõik oli valge katte ( ) all. Tööle ( ) ruttajad sumpasid lumes ( ). Autoomanikud kühveldasid autode ( ) katustelt lund ja kraapisid akendelt ( ) jääd. Lumesahk oli väravate ( ) ette lükanud suuri lumevalle. Suure teeni ( ) viisid lumme ( ) tallatud kitsad rajad. Järgmiseks päevaks ( ) lubas ilmajaam üle kümne kraadi külma.