Käänded. Esita lünga ees oleva sõna kohta küsimus ja määra kääne! Küsimuse järele pane küsimärk. Lühendeid ära kasuta.

Lünkade täitmise harjutus

Täitke ära kõik lüngad, siis klikkige "Kontrolli" oma vastuste kontrollimiseks. Kui vastamine valmistab raskusi, võite kasutada vihjet: klikkige "Vihje" nuppu vastuse ühe tähe kuvamiseks. Pidage meeles, et vihje kasutamisega kaotate Te punkte!
Ühe väga väikese linnakese ( ) servas ( ) asus vana laokil aed.
Aia sees seisis vana maja ( ) ja selles elas Pipi Pikksukk.
Ta oli üheksa aastat vana ja elas seal üksi.
Pipi oli täiesti erakordne laps. Ta oli nii kole tugev, et terves maailmas polnud leida tematugevust politseinikku ( ).
Kui ta tahtis, võis ta hobusele ( ) tuule ( ) alla teha. Ja seda ta tahtis.
Tal oli oma hobune, kelle ta ostis oma suurest tagavarast ( ) võetud kuldraha eest selsamal päeval, kui ta koju ( ) Segasumma suvilasse jõudis.
Nüüd elas hobune verandal ( ).
Aga kui Pipil tuli tahtmine verandal oma pärastlõunakohvi juua, tõstis ta hobuse ilma pikema jututa ( ) aeda ( ).Tekst A. Lindgreni "Pipi Pikksuka" järgi.