Sõnaliigid. 7. Nimi-, omadus-, ase-, arv-, tegu-, määrsõnad.

Vastavuse loomise harjutus

Moodusta õiged vastavuse paarid.