Sõnaliigid. 8. Nimi-, omadus-, ase-, arv-, tegusõnad ja muutumatud sõnad.

Vastavuse loomise harjutus

Moodusta õiged vastavuse paarid.