Sõnaliigid. 6. Nimi-, omadus-, ase-, arv-, tegusõnad ja muutumatud sõnad.

Vastavuse loomise harjutus

Moodusta õiged vastavuse paarid.
siin
eile
pidu
sina
kaksteist
valus
vaidleme
matemaatika
hele
ning