M. Maeterlincki näidendi "Sinilind" katkend kuuldemänguna. Osalised on 12. klassi õpilased. Salvestatud Türil Eesti Ringhäälingumuuseumis.Sama, aga lõpus on lindistatud ka salvestuse käik. ( Ka eelmises lindistuses on mõned apsud, näiteks autori nimi on muidugi Maurice.)