Enesekontrolliga testid sõnaliikide õppimiseks.

Testid on järjestatud raskusastme järgi.

  • Test 1. Käändsõnad.

  • Test 2. Käändsõnad.

  • Test 3. Käändsõnad. Tegusõnad.

  • Test 4. Käändsõnad. Tegusõnad.

  • Test 5. Käändsõnad. Tegusõnad.

  • Test 6. Nimi-, omadus-, ase-, arv-, tegusõnad ja muutumatud sõnad.

  • Test 7. Nimi-, omadus-, ase-, arv-, tegu-, määrsõnad.

  • Test 8. Nimi-, omadus-, ase-, arv-, tegusõnad ja muutumatud sõnad.