Fläšškaardid õppimiseks ja kontrolliks


Võõromadussõnad.

7. klass. Teema: karakteristika. Iseloomuomadused võõrsõnadega.

Juhend: Õpi sõnad. Tee testi, kuni saad hindeks A+. Mängi mängud.

Võõrtegusõnad.

7. klass. Teema: tegusõnad.
Juhend: Õpi 10 võõrtegusõna eestikeelset vastet. Kui sõnad selged, tee test, kuni saad hindeks A+. Siis mängi mängud, et testida reaktsiooni ja kirjutamise kiirust.

Võõrtegusõnad 2
7. klass. Teema: tegusõnad.
Juhend: õpi võõrtegusõnade tähendused ja õigekiri. Tee testi, kuni saad hindeks A+. Mängi mängud, kui soovid.


Muutumatute sõnade liigid.

7. klass. Teema: muutumatud sõnad.
Juhend: Õpi sõnad. Tee testi, kuni saad hindeks A+. Mängi mängud, kui soovid.